Gửi chuyển phát hàng hồ sơ,giấy tờ sang Hàn Quốc-Korea

Gửi chuyển phát hàng hồ sơ,giấy tờ sang Hàn Quốc-Korea

D&T Express chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm dịch vụ để gửi chuyển phát nhanh quốc tế hàng hồ sơ,giấy tờ và nhiều mặt hàng khác sang Hàn Quốc-Korea bởi các nhà cung cấp dịch vụ FedEx Việt Nam ,  DHL Việt Nam ,  TNT Việt Nam .

Để cung cấp các yêu cầu đa dạng của khách hàng của chúng tôi , chúng tôi có các dịch vụ liên quan đến cung cấp dịch vụ Hàng hóa Vận chuyển quốc tế nguy hiểm cho các khách hàng của chúng tôi . Các dịch vụ này được cung cấp bởi các chuyên gia có tay nghề cao của chúng tôi để tìm ra các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả , do đó đánh giá cao trong số các khách hàng của chúng tôi .

Chúng tôi có thể vận chuyển hóa chất, hàng nguy hiểm,đồ điện tử,linh kiện ô tô và nhiều hơn nữa sang Hàn Quốc-Korea rất an toàn. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các dịch vụ của chúng tôi với một thời gian cụ thể .

+ Gửi chuyển phát hàng hóa sang Hàn Quốc-Korea thời gian khoảng 3-5 ngày.

+ Gửi chuyển phát hồ sơ,giấy tờ,chứng từ sang Hàn Quốc-Korea thời gian khoảng 3-4 ngày