DHL thương hiệu nổi tiếng thế giới

DHL được xem là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, một phần là do bề dày kinh nghiệm vận chuyển của mình. Tốc độ luôn được DHL  xem là tiêu chí chính, ví dụ trong quảng cáo trên truyền hình năm 1989 với những chiếc xe … Continue reading