Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka

 Chuyển phát nhanh đi Sri Lanka Sri Lanka, tên chính thức Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka.Năm 1972, tên chính thức của đất nước được đổi thành “Cộng hòa Sri Lanka Tự do, Chủ quyền và Độc lập. Đa số các thành phố Sri Lanka đều … Continue reading